TCF nl

Test de Connaissance du Français

Test uw niveau met de Franse taaltest (TCF)

Het TCF beoordeelt uw mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Frans en plaatst u op de CEFR-schaal (Common European Framework of Reference for Languages). De vragen zijn ontworpen volgens een principe van progressieve moeilijkheidsgraad. Het resultaat van de test levert u een internationaal erkend niveaucertificaat op dat twee jaar geldig is.

Worden vier TCF varianten voorgesteld :

  • TCF Tout Public (TCF TP)
  • TCF Québec
  • TCF Canada
  • TCF Intégration Résidence et Nationalité (TCF IRN)


1) TCF Tout Public

Voor iedereen die zijn Franse taalvaardigheid om persoonlijke, academische of professionele redenen wil evalueren. Het TCF TP bestaat uit drie verplichte toetsen en twee facultatieve toetsen. Neem contact op met de organisatie die uw TCF-certificaat aanvraagt om te weten te komen wat hun precieze vereisten zijn.

ModulesPrix
QCM (compréhension écrite et compréhension orale)€ 140
Expression écrite€ 75
Expression orale€ 75
Ensemble des épreuves€ 290

Voor meer informatie over het TCF – Algemeen publiek

2) TCF VOOR QUEBEC

Het TCF voor Quebec is een Franse taaltest die voldoet aan de normen van het Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) voor de samenstelling van een immigratiedossier voor Quebec. Deze toets is uitsluitend bestemd voor kandidaten die een immigratiedossier indienen. Het is mogelijk om 1, 2, 3 of alle testen af te leggen.

ModulesPrix
Compréhension écrite€ 75
Compréhension orale€ 75
Expression écrite€ 75
Expression orale€ 75

Voor meer informatie over de TCF Québec

3) TCF CANADA

Het TCF Canada is de versie die vereist is voor iedere persoon, ongeacht zijn nationaliteit en taal van herkomst (met inbegrip van het Frans en personen uit Franstalige landen), die een permanente economische immigratie wenst aan te vragen of het Canadese staatsburgerschap wenst te verkrijgen bij Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC). De TCF Canada test resulteert in een certificaat van voltooiing (afgegeven binnen 15 werkdagen) dat twee jaar geldig is.

ModulesPrix
4 modules obligatoires€ 290

Voor meer informatie over het TCF Canada

4) TCF Intégration Résidence et Nationalité

Het TCF voor de toegang tot de Franse nationaliteit (TCF ANF) is speciaal bedoeld voor aanvragers van de Franse nationaliteit door huwelijk of naturalisatie. Het TCF ANF certificeert een B1 taalniveau, overeenkomstig het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR).

ModulesPrix
4 modules obligatoires€ 205

Voor meer informatie over het TCF ANF


HANDIGE LINKS

Handleiding van de kandidaat (PDF)
Hoe bereid ik me voor?