KINDERCURSUSSEN

Bij de Alliance Française krijgen kinderen de kans om Frans te spreken en te schrijven terwijl ze plezier hebben! We bieden cursussen Frans als moedertaal-Français Langue Maternelle (FLAM) en Frans als tweede taal-Français Langue étrangère (FLE) voor kinderen van 4 tot 12. Deze klassen gaan open vanaf zes kinderen en het maximumaantal kinderen per klas is 12.

FRENCH AlS MOEDERTAAL CURSUS

De cursus voor kinderen van 4 tot 6 jaar geeft prioriteit aan mondelinge vaardigheden, terwijl lezen en spellen worden geïntroduceerd. Kinderen leren praten over hun dagelijks leven door middel van speelse activiteiten (liedjes, kinderboeken of poëzie, knutselen, gezelschapsspelletjes, enz.) Het doel is om een omgeving te creëren die volledig gewijd is aan Frans, waarin kinderen zich op hun gemak voelen bij het gebruik van deze taal.

De cursus van 7-9 jaar richt zich op het lezen en schrijven van de Franse taal. Kinderen leren veelvoorkomende woorden correct te spellen en de nadruk ligt op prosodie en uitspraak. Poëzie en Franstalige literatuur begeleiden dit leerproces. De activiteiten zijn leuk en interactief, zodat kinderen plezier beleven aan het leren en gebruiken van de taal.

De cursus voor 10-12-jarigen richt zich op hoe de taal werkt. Kinderen verbeteren hun spelling en vervoegingsvaardigheden. Op deze leeftijd ligt de nadruk op mondelinge en schriftelijke productie. Kinderen leren de regels door middel van oefeningen en passen ze direct toe door projecten te voltooien (presentaties, korte films, verhalen, enz.). Deze projecten geven een concrete vorm aan concepten die abstract blijven tot ze worden gebruikt.


CURSUSROOSTERS

Een kind dat zich voor de eerste keer inschrijft, betaalt een inschrijvingsgeld van 10 euro.
Geef bij “Opmerkingen” aan of u uw kind slechts voor één semester wilt inschrijven.

FRENCH AlS Tweede taal CURSUS

In de cursus voor kinderen van 4 tot 6 jaar maken kinderen voor het eerst kennis met de Franse taal. Kinderen leren zichzelf voor te stellen, over hun directe omgeving te praten (ouders, kleuren, dieren, speelgoed, natuur, enz.) en in het Frans te zingen. De cursussen geven prioriteit aan mondelinge uitdrukking en de kinderen leren door middel van leuke en interactieve activiteiten.

De cursus van 7-9 jaar introduceert het lezen en schrijven van Frans. De behandelde thema’s worden uitgebreid en grammaticale begrippen worden geïntroduceerd. Kinderen leren de basis van vervoeging, spelling en uitspraak, opnieuw door middel van speelse activiteiten. Kinderen nemen mee naar huis wat ze in de klas hebben geleerd om samen met hun ouders te consolideren wat ze onder de knie hebben.

In de cursus voor 10-12 jaar gaan de kinderen verder met het leren van grammatica en spelling, maar op een hoger niveau. Kinderen leren zich uit te drukken in de verleden en toekomende tijd, gesproken Frans te begrijpen en zich vooral zelfverzekerder uit te drukken. De nadruk ligt op mondelinge productie en interactie.


CURSUSROOSTERS

Een kind dat zich voor de eerste keer inschrijft, betaalt een inschrijvingsgeld van 10 euro.
Geef bij “Opmerkingen” aan of u uw kind slechts voor één semester wilt inschrijven.

AGENDA

Startdatum: week van 11 september 2024 / Einddatum: week van 5 juli 2025

Semester 1: vanaf 11 September 2024 tot 29 Januari 2025 / Semester 2: vanaf 1 Februari 2025 tot 5 Juli 2025

Toegang mogelijk het hele jaar door!


CURSUS PRIJZEN

Je kunt je kind(eren) inschrijven voor een semester of een heel jaar. De prijzen per cursus en per niveau staan in de twee tabellen hierboven. Het is mogelijk om uw kind in de loop van het jaar in te schrijven; de prijs wordt dan aangepast aan het aantal resterende sessies.

Een korting van 10% zal worden toegepast op de prijs van de cursus voor elk kind als er meer dan één kind uit hetzelfde gezin is ingeschreven. Een kind dat zich voor de eerste keer inschrijft, betaalt een inschrijvingsgeld van 10 euro.


Voor meer informatie kunt u terecht op: