DELF/DALF nl

DELF/DALF Tout Public en DELF JUNIOR

Inschrijving vanaf 9 januari 2023

KALENDER

DELF/DALF Algemeen publiek

A15 juni 2023€ 90
A25 juni 2023€ 95
B16 juni 2023€ 132
B27 juni 2023€ 152
C18 juni 2023€ 190
C29 juni 2023€ 200

DELF Junior

A1 24 mei 2023€ 77
A224 mei 2023€ 87
B124 mei 2023€ 125
B224 mei 2023€ 145

OVER DEFL EN DALF

De DELF en de DALF zijn officiele diploma’s geleverd door het Franse Ministerie van Onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden van de Franse taal waarborgen. De DELF en de DALF diploma’s kunnen afzonderlijk van elkaar behaald en voorgelegd worden in één of meerdere landen. Deze diploma’s zijn voor onbepaalde tijd geldig. Kandidaten kunnen zich voor meerdere diploma’s opgeven tijdens dezelfde sessie. Sinds 1 januari 2017 is de Alliance Française van Rotterdam examencentrum voor de DELF en DALF examens.

De DELF en de DALF bestaan uit 6 verschillende diploma’s. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.Voor elk niveau worden de volgende 4 competenties geëvalueerd:

  • luistervaardigheid
  • spreekvaardigheid
  • leesvaardigheid
  • schrijfvaardigheid

De Alliance Française Rotterdam biedt voorbereidingscursussen aan voor de niveaus B1 en B2.

HOE SCHRIJF IK ME IN?

Om u aan te melden voor de DELF of DALF examens vult u het inschrijfformulier

Betaling : de kosten voor het examen dienen geheel te worden voldaan op het moment van inschrijving. Dit kan via een overboeking naar rekening NL65 ABNA 0640 1101 50 tav de STG Alliance Française (vermeld uw achternaam en DELF/DALF in de opmerkingen van de transactie). Zodra de inschrijving is geregistreerd zijn alle vormen van restitutie uitgesloten.

Zie voor meer informatie:
  • FEI (France Education International)