DELF/DALF nl

DELF JUNIOR EN DELF/DALF ALL PUBLIC

Inschrijving vanaf 17 januari 2022

KALENDER

DELF/DALF Algemeen publiek

A17/06/2022
A27/06/2022
B18/06/2022
B29/06/2022
C110/06/2022
C213/06/2022

DELF Junior

A1 18/05/2022
A218/05/2022
B118/05/2022
B218/05/2022

OVER DEFL EN DALF

De DELF en de DALF zijn officiele diploma’s geleverd door het Franse Ministerie van Onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden van de Franse taal waarborgen. De DELF en de DALF diploma’s kunnen afzonderlijk van elkaar behaald en voorgelegd worden in één of meerdere landen. Deze diploma’s zijn voor onbepaalde tijd geldig. Kandidaten kunnen zich voor meerdere diploma’s opgeven tijdens dezelfde sessie. Sinds 1 januari 2017 is de Alliance Française van Rotterdam examencentrum voor de DELF en DALF examens.

De DELF en de DALF bestaan uit 6 verschillende diploma’s. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.Voor elk niveau worden de volgende 4 competenties geëvalueerd:

  • luistervaardigheid
  • spreekvaardigheid
  • leesvaardigheid
  • schrijfvaardigheid

De Alliance Française Rotterdam biedt voorbereidingscursussen aan voor de niveaus B1 en B2.

HOE SCHRIJF IK ME IN?

Om u aan te melden voor de DELF of DALF examens vult u het inschrijfformulier

Betaling : de kosten voor het examen dienen geheel te worden voldaan op het moment van inschrijving. Dit kan via een overboeking naar rekening NL65 ABNA 0640 1101 50 tav de STG Alliance Française (vermeld uw achternaam en DELF/DALF in de opmerkingen van de transactie). Zodra de inschrijving is geregistreerd zijn alle vormen van restitutie uitgesloten.

Zie voor meer informatie:
  • FEI (France Education International)