Kwaliteitsverklaring

Kwaliteitsverklaring van de Alliance Française van Nederland

  •  De Alliances Françaises van Nederland vormen een nationaal netwerk met een cursusaanbod dat de specifieke kenmerken van Nederland en het Nederlandse publiek als uitgangspunt heeft.
  • Het cursusaanbod is gebaseerd is op het Europese referentiekader voor de talen.
  • De docenten, die Frans als moedertaal dan wel als tweede taal hebben, zijn vakkundig en bevoegd. Door middel van na- en bijscholing actualiseren zij voortdurend hun kennis en vakkundigheid.
  • Er is een breed cursusaanbod dat aansluit bij de behoeften van de cursisten.
  • Een vrijblijvende persoonlijke niveaubepaling wordt voor de inschrijving aangeboden. 
  • De gebruikte methoden zijn communicatief en actief. Zij gaan uit van het Europees referentiekader.
  • Cursisten hebben de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de erkende diploma’s Frans als vreemde taal.