Alliance Française Rotterdam

HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR DE CURSUSPERIODE
MEI – JULI verschijnt binnenkort op onze Website

Bonjour!

Start cursussen

Onze cursussen Algemeen Frans zijn onlangs van start gegaan. De eerstvolgende cursussen Algemeen Frans beginnen in week 18, vanaf  maandag 1 mei 2017.
De Conversatiecursussen starten in de week van 6 februari.

De eerstvolgende open dagen vinden plaats op zaterdag 8 april (tussen 11 en 14.30 uur) en dinsdag 18 april (tussen 17 en 20 uur). Tijdens deze dagen heeft u de mogelijkheid om een niveautest te maken.

Het is belangrijk dat u voor u start met een cursus een (gratis) niveautest aflegt.
Na deze test weet u precies welk niveau u heeft en welke cursus Frans het beste bij u past. Wij vragen aan alle nieuwe cursisten, die reeds een achtergrond in het Frans hebben, een niveautest af te leggen, alvorens zich in te schrijven. Het is niet nodig om hiervoor een afspraak te maken, u kunt op bovengenoemde dagen en tijden binnenstappen.

Inschrijven
Bent u al bekend bij ons of bent u een beginner? Dan kunt u zich direct inschrijven via ons online inschrijfformulier.

Meer informatie over onze cursussen Algemeen Frans vindt u hier.
Informatie over de overige cursussen die wij aanbieden is hier terug te vinden.

Voor meer informatie en voor het aanvragen van het cursusprogramma mei-juli 2017 kunt u contact opnemen per mail: bonjour@alliancerotterdam.

couverture-programme-nl-janvier-2017_pour-homepage

Bonjour!

Start courses

Recently, our courses General French have started. The next courses General French start in week 18 from monday the 1st of May 2017.
The Conversation courses will start in the week of the 6th of February.

Our next open door days will take place on Saturday the 8th of April (between 11 and 14.30 o’clock)  and Tuesday the 18th of april (between 17 and 20 o’clock). During these days you have the possibility to make a level test.

It is important to take a (free) leveltest before you register for one of our courses. The leveltest will show which level and course suits you best. We ask all new students to take a leveltest before enrolling. There is no need to make an appointment to do the leveltest, just step in on above mentioned days and time.

Enrollment
Did you already take a course with us, or are you a beginner? You can enroll directly by filling in our online registration form.

More information about our courses General French can be found here.
Information about our other courses can be found here.

If you have further questions or if you would like to receive the course programm for May-July 2017, please contact us through email: bonjour@alliancerotterdam.

 


couverture-programme-eng-janvier-2017_pour-homepage

 

 

Een cursus Frans volgen en ook wat opsteken van de cultuur? Onze cursussen zijn er voor beginners tot gevorderden; voor degenen die hun Frans willen opfrissen en geïnteresseerd zijn in de Franse cultuur.

Alle cursussen worden gegeven door docenten voor wie Frans de moedertaal is (“native speakers”). In onze cursussen komen alle aspecten van de Franse taal en cultuur aan bod.

  • Een cursus Frans in Rotterdam op ieder niveau.
  • Les van gediplomeerde Franstalige docenten.
  • Drie startmomenten in het jaar.
  • Privécursus Frans op aanvraag, het hele jaar.
  • Cursussen geschikt voor een internationaal publiek – naast Frans wordt er ook Engels gesproken tijdens onze lessen, afhankelijk van de samenstelling van de groep.
  • Een zeer centraal gelegen locatie in Rotterdam.
U staat als gebruiker en cursist centraal op onze site. U vindt hier alle up to date informatie over onze cursussen Frans, open dagen, ons culturele aanbod, zoals lezingen, Franse cinéma met Cine-club, exposities in de galerieruimte en Franse evenementen in Rotterdam.