Betaling

Zorg ervoor dat u de cursus betaalt voordat u aan de les deelneemt !
Ons bankrekeningnummer is NL65 ABNA 0640 1101 50 STG Alliance Française Rotterdam. Vermeld alstublieft uw naam voluit en uw cursusniveau.