Annulée – Lecture sur Simone de Beauvoir à Arminius

De lezing is door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus geannuleerd. Informatie over een nieuwe datum volgt. 

Lezing over Simone de Beauvoir in Arminius

Met ‘De tweede sekse’ schreef Simone de Beauvoir de ‘Bijbel van het feminisme’. Sindsdien is het boek, net als de Bijbel, op heel wat verschillende manieren geïnterpreteerd. Zoals haar beroemde uitspraak ‘Men wordt niet als vrouw geboren, men wordt tot vrouw gemaakt’. Velen namen aan dat de Beauvoir de vrouwelijke biologie ontkende. Kate Kirkpatrick schreef een veelgeprezen biografie waarin zij deze en andere mythes ontkracht. Zo had de Beauvoir een eigen inbreng in de ontwikkeling van het existentialisme en was ze niet het lijdend voorwerp van de open relatie met Sartre: ze onderhield vele intieme relaties met mannen én vrouwen.

Simone de Beauvoir, een leven is een rehabilitatie, zowel van de Beauvoir als mens en als denker, waarvoor Kirkpatrick toegang had tot nog nooit eerder beschikbare dagboeken en correspondentie. Kirkpatrick wordt geïnterviewd door Denker des Vaderlands Daan Roovers en gaat in gesprek met Hasna El Maroudi over de actuele waarde van de Beauvoir voor het feminisme, en met het publiek.

Kate Kirkpatrick is lector Religie, Filosofie en Cultuur op het King’s College in Londen. Ze is auteur van meerdere boeken en artikelen over De Beauvoir, Sartre en het existentialisme.

Hasna El Maroudi is freelance journalist, opiniemaker, oprichter van Magazine Lilith en Arminius Fellow. Ze werkt onder meer voor de Volkskrant. Publicaties van haar hand verschenen eerder in NRC Handelsblad, Trouw, Der Spiegel en The Huffington Post.

Daan Roovers is Denker des Vaderlands en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine, daanroovers.nl.

Wat: Bucketlist Filosofie –Simone de Beauvoir
Waar: Arminius congres & debatcentrum, Museumpark 3, Rotterdam
Wanneer: zondag 22 maart 2020, 14.00 u
Meer informatie
Let op: de voertaal is Engels

In de serie Bucketlist Filosofie staat elke keer een klassieker uit de filosofie centraal en deze wordt op een laagdrempelige, voor iedereen te volgen wijze behandeld.
Bucketlist Filosofie is een succesvolle serie in de Rode Hoed naar een concept van Daan Roovers.

A cause des mesures prises contre le coronavirus, la lecture est annulée. Plus d’informations sur la nouvelle date suivront. 

Avec ‘Le Deuxième Sexe’, Simone de Beauvoir a écrit la «Bible du féminisme». Depuis, tout comme la Bible, le livre a été interprété de différentes manières, comme sa fameuse déclaration «on ne naît pas femme, on le devient ». Beaucoup affirmaient que Beauvoir niait la biologie féminine. Kate Kirkpatrick, dans sa biographie acclamée par la critique réfute ce mythe.  Elle y montre par exemple que S. de Beauvoir a elle-même contribué au développement de l’existentialisme et n’est pas l’objet direct de sa relation ouverte avec Sartre: elle entretient de nombreuses relations intimes avec les hommes et les femmes.

Simone de Beauvoir, une vie en réhabilitation, à la fois en tant que personne et en tant que penseur : pour cela, Kirkpatrick a accès à des agendas de correspondance qui n’étaient pas disponibles auparavant. Kirkpatrick est interviewée par ‘De Denker des Vaderlands’ (le penseur national) Daan Roovers et parle à Hasna El Maroudi et au public de la valeur d’actualité de Beauvoir pour le féminisme.

Kate Kirkpatrick est maître de conférences en religion, philosophie et culture au King’s College de Londres. Elle est l’auteur de plusieurs livres et articles sur De Beauvoir, Sartre et l’existentialisme.

Hasna El Maroudi est journaliste indépendante, faiseuse d’opinion, fondatrice du magazine ‘Lilith’ et ‘Arminius Fellow’. Elle travaille entre autres pour De Volkskrant. Elle a publié auparavant dans NRC Handelsblad, Trouw, Der Spiegel et The Huffington Post.

Daan Roovers est le ‘Denker des Vaderlands’ et ancien rédacteur en chef de ‘Filosofie Magazine’, daanroovers.nl.

Dans la série Bucket List, la philosophie est toujours centrée sur un classique de la philosophie et est traitée de manière facilement accessible pour que tout le monde puisse la suivre. Bucket List Philosophy est une série à succès dans ‘De Rode Hoed’ basée sur un concept de Daan Roovers.

Quoi: Bucketlist Filosofie –Simone de Beauvoir
: Arminius congres & debatcentrum, Museumpark 3, Rotterdam
Quand: dimanche 22 mars 2020, 14.00 h
Plus d’informations: https://arminius.nu/programma/simone-de-beauvoir/
Attention: cette lecture est en anglais

______________________________________________________________________________