Alliance Française Rotterdam

Info in English? Here!

Logo CIEP DELF_DALF

De DELF en de DALF zijn officiele diploma’s geleverd door het Franse Ministerie van Onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden van de Franse taal waarborgen. De DELF en de DALF diploma’s kunnen afzonderlijk van elkaar behaald en voorgelegd worden in één of meerdere landen. Deze diploma’s zijn voor onbepaalde tijd geldig. Kandidaten kunnen zich voor meerdere diploma’s opgeven tijdens dezelfde sessie. Sinds 1 januari 2017 is de Alliance Française van Rotterdam examencentrum voor de DELF en DALF examens.

De DELF en de DALF bestaan uit 6 verschillende diploma’s. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Voor elk niveau worden de 4 volgende competenties geëvalueerd: luistervaardigheid spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Hieronder treft u de verschillende niveaus aan voor de DELF en DALF examens. Wanneer u op het niveau klikt verschijnt een proefexamen. Een overzicht van de audiofragmenten van de proefexamens vindt u vindt u hier.

DELF/DALF Gebruiker: 
A1A1 basisgebruiker
A2A2 basisgebruiker
B1B1 onafhankelijke gebruiker
B2B2 onafhankelijke gebruiker
C1C1 vaardige gebruiker
C2C2 vaardige gebruiker

De Alliance Française Rotterdam biedt voorbereidingscursussen aan voor de niveaus A2, B1 en B2.

De DELF en DALF examens vinden in 2017 plaats op de volgende data*:

ExamenDatumDuurPrijs
A1 / A2dinsdag 6 juni / maandag 11 december1uur40min + mondeling 6-8min€80
B1woensdag 7 juni / dinsdag 12 december1uur45min + mondeling 15min€120
B2donderdag 8 juni / woensdag 13 december2uur30min + mondeling 20 min€140
C1 / C2vrijdag 9 juni / C1 donderdag 14 december / C2 vrijdag 15 december4uur + mondeling 30 min€180

* de mondelinge examens worden op dezelfde dag afgelegd als het collectieve examen, tenzij er te veel deelnemers zijn. In dit laatste geval is het mogelijk dat er voor het mondelinge examen een andere afspraak wordt gemaakt in de periode tussen 6 en 9 juni of in de periode tussen 11 en 15 december.

HOE SCHRIJF IK ME IN?

Flyer DELF_DALF_NLVoor alle aanvragen tot inschrijving kunt u het inschrijfformulier invullen en inleveren of opsturen naar pedagogie@alliancerotterdam.nl , gepaard met een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort).

LET OP: het bedrag moet in zijn geheel worden voldaan op moment van inschrijving, op rekening NL65 ABNA 0640 1101 50 tav de STG Alliance Française (vermeld uw achternaam en DELF/DALF in de opmerkingen van de transactie). Zodra de inschrijving is geregistreerd zijn alle vormen van restitutie uitgesloten.

De uiterlijke inschrijfdatum voor de DELF/DALF examens die in juni plaatsvinden is op 5 mei 2017, voor de examens die in december plaatsvinden kunt u zich tot uiterlijk 13 november 2017 aanmelden.

Zie voor meer informatie:
CIEP (Centre International d’études pédagogiques)