Information in English

De volgende examenperiode in de Alliance Francaise van Rotterdam is in juni 2021 (Registratie vanaf januari).

Formulaire d’inscription / inschrijfformulier  DELF DALF 2021

De DELF en de DALF zijn officiele diploma’s geleverd door het Franse Ministerie van Onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden van de Franse taal waarborgen. De DELF en de DALF diploma’s kunnen afzonderlijk van elkaar behaald en voorgelegd worden in één of meerdere landen. Deze diploma’s zijn voor onbepaalde tijd geldig. Kandidaten kunnen zich voor meerdere diploma’s opgeven tijdens dezelfde sessie. Sinds 1 januari 2017 is de Alliance Française van Rotterdam examencentrum voor de DELF en DALF examens.

De DELF en de DALF bestaan uit 6 verschillende diploma’s. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Voor elk niveau worden de volgende 4 competenties geëvalueerd:

  • luistervaardigheid
  • spreekvaardigheid
  • leesvaardigheid
  • schrijfvaardigheid

Hieronder treft u de verschillende niveaus aan voor de DELF en DALF examens. Wanneer u op het niveau klikt verschijnt een proefexamen.
Een overzicht van de audiofragmenten van de proefexamens vindt u hier.

[table id=35 /]

De Alliance Française Rotterdam biedt voorbereidingscursussen aan voor de niveaus A2, B1 en B2.

[table id=23/]

* de DALF examens (niveaus C1 en C2) worden afgenomen bij de Alliance Française van Den Haag. U dient zich dan ook in Den Haag voor deze examens in te schrijven. Zie de volgende informatie.

HOE SCHRIJF IK ME IN?

Om u aan te melden voor de DELF examens (niveau A1, A2, B1, B2) vult u het inschrijfformulier in en mail dit naar bonjour@alliancerotterdam.nl , samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort).

De DELF examens worden twee keer per jaar afgenomen, in december en in mei/juni.
De volgende examenperiode in de Alliance Francaise van Rotterdam is in mei 2021 (Registratie vanaf januari).

Betaling : de kosten voor het examen dienen geheel te worden voldaan op het moment van inschrijving. Dit kan via een overboeking naar rekening NL65 ABNA 0640 1101 50 tav de STG Alliance Française (vermeld uw achternaam en DELF/DALF in de opmerkingen van de transactie). Zodra de inschrijving is geregistreerd zijn alle vormen van restitutie uitgesloten.

Zie voor meer informatie: