Alliance Française Rotterdam

🇬🇧 Info in English? Here!

Logo CIEP DELF_DALF

🇳🇱 De DELF en de DALF zijn officiele diploma’s geleverd door het Franse Ministerie van Onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden van de Franse taal waarborgen. De DELF en de DALF diploma’s kunnen afzonderlijk van elkaar behaald en voorgelegd worden in één of meerdere landen. Deze diploma’s zijn voor onbepaalde tijd geldig. Kandidaten kunnen zich voor meerdere diploma’s opgeven tijdens dezelfde sessie. Sinds 1 januari 2017 is de Alliance Française van Rotterdam examencentrum voor de DELF en DALF examens.

De DELF en de DALF bestaan uit 6 verschillende diploma’s. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Voor elk niveau worden de volgende 4 competenties geëvalueerd:
– luistervaardigheid
– spreekvaardigheid
– leesvaardigheid
– schrijfvaardigheid

Hieronder treft u de verschillende niveaus aan voor de DELF en DALF examens.
Wanneer u op het niveau klikt verschijnt een proefexamen.
Een overzicht van de audiofragmenten van de proefexamens vindt u hier.

DELF/DALF Gebruiker: 
A1A1 basisgebruiker
A2A2 basisgebruiker
B1B1 onafhankelijke gebruiker
B2B2 onafhankelijke gebruiker
C1C1 vaardige gebruiker
C2C2 vaardige gebruiker

De Alliance Française Rotterdam biedt voorbereidingscursussen aan voor de niveaus A2, B1 en B2.

De DELF examens worden twee keer per jaar afgenomen, in december en in mei/juni.
De eerstvolgende examenperiode vindt plaats van 25 mei t/m 29 mei 2020.
Uiterste inschrijfdatum: 18 mei 2020.
De volgende examenperiode zal zijn van 7 december t/m 11 december 2020.
Inschrijven van 7 september 2020 tot 13 november 2020.

ExamenDatumDuurPrijs
A1ma 25 mei 2020
10:00-11:20
1uur20min + mondeling 15-17min€85,-
A2ma 25 mei 2020
10:00-11:40
1uur40min + mondeling 16-18min€90,-
B1 di 26 mei 2020
10:00-11:45
1uur45min + mondeling 25min€125,-
B2woe 27 mei 2020
9:30-12:00
2uur30min + mondeling 50 min€145,-
C1*do 28 mei 2020
9:30-13:30
4uur + mondeling 1uur30min €180,-
C2*vr 29 mei 2020
9:30-13:00
3uur30min + mondeling 1uur30min€190,-

* de DALF examens (niveaus C1 en C2) worden afgenomen bij de Alliance Française van Den Haag. U dient zich dan ook in Den Haag voor deze examens in te schrijven. Zie de volgende informatie.

HOE SCHRIJF IK ME IN?

Om u aan te melden voor de DELF examens (niveau A1, A2, B1, B2) vult u het inschrijfformulier in en mail dit naar bonjour@alliancerotterdam.nl , samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort).

Betaling : de kosten voor het examen dienen geheel te worden voldaan op het moment van inschrijving. Dit kan via een overboeking naar rekening NL65 ABNA 0640 1101 50 tav de STG Alliance Française (vermeld uw achternaam en DELF/DALF in de opmerkingen van de transactie). Zodra de inschrijving is geregistreerd zijn alle vormen van restitutie uitgesloten.

Zie voor meer informatie:
CIEP (Centre International d’études pédagogiques)