English version

De volgende examenperiode in de Alliance Francaise van Rotterdam is in december 2021 (Registratie vanaf 1 september tot 26 november).

De DELF en de DALF zijn officiele diploma’s geleverd door het Franse Ministerie van Onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden van de Franse taal waarborgen. De DELF en de DALF diploma’s kunnen afzonderlijk van elkaar behaald en voorgelegd worden in één of meerdere landen. Deze diploma’s zijn voor onbepaalde tijd geldig. Kandidaten kunnen zich voor meerdere diploma’s opgeven tijdens dezelfde sessie. Sinds 1 januari 2017 is de Alliance Française van Rotterdam examencentrum voor de DELF en DALF examens.

De DELF en de DALF bestaan uit 6 verschillende diploma’s. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Voor elk niveau worden de volgende 4 competenties geëvalueerd:

  • luistervaardigheid
  • spreekvaardigheid
  • leesvaardigheid
  • schrijfvaardigheid

De Alliance Française Rotterdam biedt voorbereidingscursussen aan voor de niveaus B1 en B2.

HOE SCHRIJF IK ME IN?

Om u aan te melden voor de DELF examens vult u het inschrijfformulier in en mail dit naar bonjour@alliancerotterdam.nl , samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort).

De DELF examens worden twee keer per jaar afgenomen, in december en in mei/juni. De volgende examenperiode in de Alliance Francaise van Rotterdam is in december 2021 (Registratie vanaf 1 september tot 26 november).

Betaling : de kosten voor het examen dienen geheel te worden voldaan op het moment van inschrijving. Dit kan via een overboeking naar rekening NL65 ABNA 0640 1101 50 tav de STG Alliance Française (vermeld uw achternaam en DELF/DALF in de opmerkingen van de transactie). Zodra de inschrijving is geregistreerd zijn alle vormen van restitutie uitgesloten.

Zie voor meer informatie:
  • FEI (France Education International)