Covid-19: veiligheidsprotocol

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Kom op de afgesproken tijd, niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les.
 3. De deur is gesloten, en zal op afstand worden geopend.
 4. Desinfecteer je handen in de hal bij binnenkomst en zet in de gang bij voorkeur een mondkapje op.
 5. Volg de looprichting via de pijlen en blijf niet in de gangpaden staan praten. Het is niet toegestaan elkaar op de trap te kruisen.
 6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 7. Blijf ook thuis als iemand in je huis deze klachten heeft.
 8. Schud geen handen.
 9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 10. Probeer uw toiletbezoek zoveel mogelijk te limiteren.
 11. Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes voor het afdrogen van je handen.
 12. Houd je aan het maximum aantal personen dat per ruimte is aangegeven.
 13. De koffiecorner is afgesloten. Water, thee en koffie is aanwezig in het klaslokaal.

Covid-19: safety protocole

 1. Keep 1,5 meter distance.
 2. Arrive at the set time, not more than 10 minutes in advance of the start of your lesson.
 3. The door is closed and will be opened contact free.
 4. Disinfect your hands at the entrance hall and preferably wear a face mask in the hallways and on the stairs.
 5. Follow the direction of the arrows and do not linger in the hallways. It is not allowed to pass each other on the stairs.
 6. Stay home if you are experiencing: a cold, a runny nose, sneezing, a sore throat, a (light) cough or a fever.
 7. Stay home if someone you live with is having any of the abovementioned symptoms.
 8. Do not shake hands.
 9. Follow the instructions of the staff.
 10. Minimise the use of the lavatories in the building.
 11. Before arriving at the Alliance Francaise, please wash your hands with soap for a minimum of 20 seconds. Preferably, use paper towels to dry your hands.
 12. Respect the maximum number of people allowed in one room. 
 13. The coffee corner is closed. Water, tea and coffee is provided in your classroom.