De Alliance Française staat voor kwaliteit in opleidingen voor de Franse taal

 • De Alliances Françaises in Nederland vormen een nationaal netwerk, waarvan het pedagogisch plan gericht is op de specifieke kenmerken van Nederland en het Nederlandse publiek.
 • Het cursusaanbod is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen.
 • De docenten, die Frans als moedertaal dan wel als tweede taal hebben, zijn vakkundig en bevoegd. Door middel van na -en bijscholing actualiseren zij voortdurend hun kennis en vakkundigheid.
 • Het cursusaanbod is breed en sluit aan op de behoeften van de cursisten.
 • Vóór de inschrijving wordt gratis en vrijblijvend een persoonlijke test aangeboden om het niveau te bepalen.
 • De gebruikte methoden zijn communicatief en interactief en opgesteld volgens de richtlijnen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
 • De cursisten hebben de mogelijkheid zich voor te bereiden op officieel erkende diploma’s ‘Frans als vreemde taal’.

Charte de qualité des Alliances Françaises des Pays-Bas

 • Les Alliances Françaises des Pays-Bas forment un réseau national dont le projet pédagogique est inspiré par les spécificités du territoire et du public.
 • L’offre de cours est fondée sur le Cadre européen commun de références pour les langues.
 • Les enseignants, ayant le français pour langue maternelle ou langue seconde, sont diplômés en Français langue étrangère et compétents. Ils actualisent leur savoir-faire dans le cadre de la formation continue.
 • L’offre de cours est diversifiée et adaptée aux besoins des apprenants.
 • Une évaluation personnalisée, gratuite et sans engagement est proposée avant l’inscription.
 • Les méthodes utilisées sont communicatives et actuelles ; elles suivent les directives du Cadre européen.
 • Les apprenants ont la possibilité de se préparer aux certifications de français langue étrangère reconnues.