Gratis niveautest – Free Placement test

We bieden een telefonische niveautest met één van onze docenten.
Tijdens een kort gesprekje wordt uw kennis van de Franse taal getest. Op basis hiervan adviseert de docent u op welk niveau u bij ons kunt instromen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op per mail: bonjour@alliancerotterdam.nl

You can ask for a telephone placement test with one of our teachers. Your knowledge of the French language will be tested during a short conversation.
On this basis, the teacher will advise you which course you can join.

For further information please send us an email: bonjour@alliancerotterdam.nl.

Niveautest/Placement test

Gratis niveautest - Free placement test
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.