Alliance Française Rotterdam


Préparez vous pour nos deux prochaines saisons : cours d’été intensifs et cours à partir de septembre.
Maak u klaar voor onze volgende twee seizoenen: intensieve zomercursussen en cursussen vanaf september.
Get ready for our next two seasons: intensive summer courses and courses from September.

Wilt u een intensieve zomercursus volgen en een certificaat halen of bent u van plan een cursus Frans in september te beginnen?

Laat het ons weten!

Would you like to follow an intensive summer course and take a certificate or do you plan to start a French course in September?

Let us know!

  • Contactgegevens - Contact details

  • Ik heb interesse voor / I am interested in

  • Cursusniveau/Course level

    A1 - Beginner - Beginner A2 - Basis - Elementary B1 - Zelfstandige - Intermediate B2 - Gevorderde - Upper intermediate C - Vergevorderde - Advanced
  • Cursustype/ Type of course

    Met de mogelijkheid om een ​​certificaat te halen. With the possibility to take a certificate.
    Met de mogelijkheid om een ​​certificaat te halen. With the possibility to take a certificate.