Rencontre littéraire avec Martin de Haan: 11 feb 2020

De Alliance Française de Rotterdam biedt u een uitzonderlijke ontmoeting met Martin de Haan over de vertaling van ‘Sérotonine’ door Houellebecq en ‘Les liaisons dangereuses’ (‘Riskante relaties’) van Laclos als onderdeel van een interview door Anja-Hélène van Zandwijk, specialist in hedendaagse Franse literatuur.

Martin de Haan is essayist, recensent en literair vertaler van Franse literatuur. Ook is hij medewerker van de Volkskrant en het Filosofie magazine. Als vaste vertaler van Michel Houellebecq en Milan Kundera, vertaalde De Haan daarnaast werk van o.a. Choderlos de Laclos (Riskante relaties – Les Liaisons dangereuses), hiervoor is hij bekroond met de Filter Vertaalprijs. Ook werken van Marcel Proust (Swanns kant op, Du côté de chez Swann; Tegen Sainte-Beuve – Contre Sainte-Beuve), Régis Jauffret, Jean Échenoz, Denis Diderot (Jacques de fatalist), Benjamin Constant heeft hij vertaald. Hij schreef zelf een essaybundel over Houellebecq: ‘Aan de rand van de wereld’. Zeer regelmatig geeft hij lezingen over Frankrijk, literatuur en vertalen. Martin de Haan is bestuurslid van Poetry International.

De bijeenkomst op 11 februari a.s. zal zich richten op het werk en de vertaalervaring van Martin de Haan, op de bijzonderheden en specifieke problemen met betrekking tot taal en cultuur, evenals de meest recente vertalingen: ‘Serotonin’ van Houellebecq en ‘Les liaisons Dangereuses’ van Laclos. Aan de hand van enkele goed gekozen voorbeelden wordt het publiek uitgenodigd om samen na te denken over enkele vertalingen.

Vertaler, literair criticus, Martin de Haan heeft vele romans uit de Franse literatuur vertaald, waaronder Choderlos de Laclos (Riskante relaties – Les Liaisons Dangereux) waarvoor hij een prijs ontving, van Marcel Proust (Swanns kant op – Du Côté de chez Swann) Régis Jauffret, Jean Échenoz, Denis Diderot (Jacques de fatalist – Jacques le Fataliste), Benjamin Constant. Hij publiceert regelmatig artikelen in de Volskrant  en in het tijdschrift Philosophy. Martin de Haan is de officiële vertaler van Milan Kundera en Michel Houellebecq. Over deze laatste heeft De Haan een literatuurkritiek  uitgebracht (‘Aan de rand van de wereld’: Michel Houellebecq). De boeken die hij heeft vertaald, zijn tijdens de presentatie te koop bij AFR.

Taal: Frans en samenvattingen in het Nederlands; de vertaalvoorbeelden zijn in beide talen.

Kosten: €10,- (€5,- voor leden en AFR-studenten)
Reserveren: bonjour@alliancerotterdam.fr
Wanneer: 11 februari 2020, 18.30 u
Waar: in de Galerie van AFR

https://www.hofhaan.nl/

Rencontre littéraire avec Martin de Haan

Nous vous proposons une rencontre exceptionnelle avec Martin de Haan sur la traduction de ‘Sérotonine’ de Houellebecq et ‘Les liaisons dangereuses’ de Laclos dans le cadre d’une interview par Anja-Hélène van Zandwijk, spécialiste en littérature française contemporaine.

Cette rencontre portera sur l’œuvre et l’expérience de traduction de Martin de Haan, sur les particularités et difficultés spécifiques liées à la langue et à la culture, ainsi que les traductions les plus récentes : Sérotonine de Houellebecq et Les liaisons dangereuses de Laclos. A l’aide de quelques exemples bien choisis, nous inviterons le public à réfléchir ensemble sur quelques cas de traduction.

Traducteur, critique littéraire,  Martin de Haan a traduit de nombreux romans de littérature française, entre autres Choderlos de Laclos (Riskante relaties – Les Liaisons dangereuses) pour lequel il a reçu un prix, de Marcel Proust (De kant van Swann – Du côté de chez Swann) Régis Jauffret, Jean Échenoz, Denis Diderot (Jacques de fatalist – Jacques le Fataliste), Benjamin Constant. Il publie régulièrement des articles dans le Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/auteur/martin-de-haan et dans Philosophie magazine. Martin de Haan est le traducteur attitré de Milan Kundera et de Michel Houellebecq. Sur ce dernier, il a produit une critique littéraire (Aan de rand van de wereld: Michel Houellebecq). Les livres qu’il a traduit seront présentés et vendus à l’AFR.

Langue véhiculaire: français et résumés en néerlandais; les exemples de traduction seront dans les deux langues.

Entrée : €10,-  (€5,-  pour les membres et étudiants de AFR)
Réservation : bonjour@alliancerotterdam.fr
Quand: le 11 Février 2020 à 18.30
: dans la Galerie de l’AFR

https://www.hofhaan.nl/

______________________________________________________________________________