Alliance Française Rotterdam

Lezing Anton Gerard van Hamel (1842-1907), de grondlegger van de Alliance Française in Nederland

Vrijdag 6 april 2018

Anton Gerard van Hamel studeerde theologie te Groningen en Leiden en werd evenals zijn vader Waals predikant, eerst in Leeuwarden, later in Rotterdam (1872-1879). In zijn eerste gemeente werd hij jong weduwnaar; hij kwam in emotionele problemen toen een getrouwde vrouw uit zijn gemeente verliefd op hem werd. In Rotterdam ontwikkelden zijn religieuze opvattingen zich in steeds vrijzinniger richting: hij achtte binnen de kerk zelfs een ‘atheïstisch christendom’ mogelijk.

In 1879 besloot hij zijn ambt neer te leggen en vertrok hij naar Parijs voor een studie Romaanse talen. In 1884 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in dit vakgebied aan de Groningse Universiteit. Voor de studie van het Frans en de Franse literatuur heeft Van Hamel – de eerste hoogleraar Frans in Nederland – zeer veel betekend, mede door zijn betrokkenheid bij het middelbaar onderwijs en de oprichting van de eerste Nederlandse afdeling van de Alliance Française (1888). Ook andere afdelingen kwamen onder zijn inspiratie tot stand. Veel leden van de Waalse kerken sloten zich aan.

In De Gids, het toonaangevende culturele tijdschrift van die dagen, publiceerde Van Hamel tientallen artikelen over Franse literatuur (later gebundeld in Het Letterkundig leven van Frankrijk, 4 dln, 1898-1908).
Van Hamel was een voortreffelijk en veelgevraagd spreker en een talentvol acteur; zijn beheersing van het Frans was zodanig dat een Fransman van hem zei: “il parle notre langue mieux que nous.” Toen de Zuidafrikaanse president Paul Kruger eind november 1900 een bezoek bracht aan Frankrijk, trad Van Hamel een week lang op als zijn tolk.

Info

Datum : vrijdag 6 april 2018
Tijd:
19.30 uur
Taal: in het Nederlands
Locatie:
Galerie van Alliance Française Rotterdam – Westersingel 14, 3014 GN, Rotterdam.
Gratis entree | Reservering: cultuur@alliancerotterdam.nl

Eventueel toevoegen

Uit het Rotterdamsch nieuwsblad, 26 januari 1894

Professor van A.G. Hamel, van Groningen, die morgenavond voor de leden der “Alliance Française” zal optreden, is een goede bekende voor vele Rotterdamsche ingezetenen. Zeven jaren was hij predikant bij de Waalsche gemeente alhier. Noode zag men hem vertrekken, doch men moest de redenen eerbiedigen, die hem noopten zijn ontslag aan te vragen om zich geheel aan de studie der Fransche taal en letterkunde te kunnen wijden (…). Professor van Hamel heeft vele jaren te Parijs doorgebracht vóór hij den Groningschen leerstoel in de Fransche taal en letterkunde betrad. Te Parijs heeft hij zich bewogen in de kringen der “hommes de lettres”. Daardoor persoonlijk bekend met de populairste Fransche roman- en toneelschrijvers van het oogenblik, heeft hij zich bijzonder toegelegd op de kunst van zeggen bij leermeesters en tooneelspelers van naam (…).

Indien nodig

CV spreker

Prof. dr. J. (Hans) Trapman (*1944) studeerde theologie in Leiden en Münster en promoveerde in 1978 te Leiden. Hij was van 1975-1979 werkzaam bij het Ministerie van Algemene Zaken, en van 1979-2006 bij het Huygens instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (project: uitgave van de Opera Omnia van Erasmus). Van 2005-2012 was hij bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is secretaris van de Conseil international pour l’édition des oeuvres complètes d’Erasme. Zijn publicaties betreffen Erasmus en zijn invloed; humanisme en reformatie in de Nederlanden; religie en cultuur in de 19e eeuw.